Pipedot

SoylentNews

Slashdot

Hacker News

Phoronix

Heise Telepolis