Pipedot

SoylentNews

Slashdot

Phoronix

Heise Telepolis